ReadyPlanet.com
dot
FAQ

คำถามพบบ่อย

 

1. ข้อแตกต่างระหว่างบริษัทรับสร้างบ้าน กับ ผู้รับเหมารายย่อย


 

รายละเอียด

ผู้รับเหมารายย่อยรับค่าแรง

ผู้รับเหมารายย่อยรับค่าแรง+วัสดุ

บริษัทรับสร้างบ้าน

1. ความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบต่องาน

เนื่องจากผู้รับเหมารายย่อยไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท ดังนั้นจึงมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าบริษัทรับสร้างบ้าน และมีความเป็นไปได้ในการทิ้งงานหรือไม่รับผิดชอบต่องานค่อนข้างมาก

เนื่องจากผู้รับเหมารายย่อยไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท ดังนั้นจึงมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าบริษัทรับสร้างบ้าน และมีความเป็นไปได้ในการทิ้งงานหรือไม่รับผิดชอบต่องานค่อนข้างมาก

บริษัทรับสร้างบ้านนั้นมีการจดทะเบียนในรูปบริษัทซึ่งมีหลักแหล่งแน่นอนและมีผลงานต่างๆ ซึ่งทางเจ้าของบ้านสามารถสอบถามหรือดูที่ผลงานที่ผ่านมาเพื่อดูคุณภาพของงาน จึงทำให้มีความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบต่องาน

2. ความมั่นคงทางการเงิน

มีความมั่นคงทางการเงินค่อนข้างจำกัด ทางเจ้าของบ้านอาจต้องมีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับผู้รับเหมารายย่อยเพื่อซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ก่อน และอาจทำให้ระยะเวลาไม่ตรงตามที่วางไว้

มีความมั่นคงทางการเงินค่อนข้างจำกัด ทางเจ้าของบ้านอาจต้องมีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับผู้รับเหมารายย่อยเพื่อซื้อเครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์ก่อน และอาจทำให้ระยะเวลาไม่ตรงตามที่วางไว้

มีความมั่นคงทางการเงินค่อนข้างสูง เนื่องจากบริษัทรับสร้างบ้านมีเครดิตกับทางซัพพลายเออร์และมีฐานะทางการเงินดี ทางเจ้าของบ้านไม่จำเป็นต้องมีการจ่ายเงินล่วงหน้าเกินจากสัญญาหรืองวดงานที่ได้ตกลงกันไว้ และระยะเวลาการทำงานนั้นตรงตามกำหนดเนื่องจากบริษัทรับสร้างบ้านมีสภาพคล่องทางการเงินดี

3. มาตรฐานงานก่อสร้าง

ขึ้นอยู่กับการควบคุมงานการก่อสร้างของเจ้าของบ้าน

ขึ้นอยู่กับการควบคุมงานการก่อสร้างของเจ้าของบ้าน

มีมาตรฐานงานก่อสร้างค่อนข้างสูงเนื่องจากมีการติดต่อประสานงานระหว่าง วิศวกรและโฟร์แมน และมีโฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้างในทุกขั้นตอน และมีวิศวกรเซ็นควบคุมงานหลังจากบ้านเสร็จเรียบร้อย

4. ความสบายใจและความสะดวกสบายและเวลา

เจ้าของบ้านต้องเข้าไปตรวจสอบคุณภาพของงานเพื่อให้เป็นไปตามแบบด้วยตัวเอง หากท่านเจ้าของบ้านมีความรู้ในเรื่องการก่อสร้างก็จะเป็นการดีในการดูแลควบคุมงานก่อสร้างมากขึ้น และทางเจ้าของบ้านต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุต่างๆมาให้ผู้รับเหมา ทำให้เสียเวลาอันมีค่า

เจ้าของบ้านต้องเข้าไปตรวจสอบคุณภาพของงานเพื่อให้เป็นไปตามแบบด้วยตัวเอง หากท่านเจ้าของบ้านมีความรู้ในเรื่องการก่อสร้างก็จะเป็นการดีในการดูแลควบคุมงานก่อสร้างมากขึ้น ทำให้เสียเวลาอันมีค่า

เจ้าของบ้านมีความสะดวกสบายเนื่องจากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้ามาดูแลงานเพื่อควบคุมงานเนื่องจากทางบริษัทรับสร้างบ้านจะมีวิศวกรและโฟร์แมนมาควบคุมดูแลงานทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามแบบ และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ทำให้เจ้าของบ้านไมเสียเวลาอันมีค่า

5. การควบคุมค่าใช้จ่ายของเจ้าของบ้าน

ควบคุมใช้จ่ายค่อนข้างลำบากเนื่องจากผู้รับเหมารายย่อยที่รับค่าแรงนั้น จะไม่คำนึงในการใช้วัสดุ และจะไม่ช่วยเจ้าของบ้านเซฟในส่วนวัสดุ ทำให้มีความเสียหายในวัสดุค่อนข้างมาก และเปลืองค่าใช้จ่าย

สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากมีการตกลงกันไว้แล้ว ทางเจ้าของบ้านไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในส่วนเสียหายของวัสดุที่เกิดขึ้น

สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากมีการตกลงกันไว้แล้ว ทางเจ้าของบ้านไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในส่วนเสียหายของวัสดุที่เกิดขึ้น

5. ราคาค่าก่อสร้าง

ราคาค่อนข้างถูก

ราคาค่อนข้างถูก

ราคาเหมาะสม ขึ้นอยู่กับบริษัทรับสร้างบ้านนั้นๆ

6. บริการครบวงจร

ไม่มีบริการครบวงจร ทางเจ้าของบ้านต้องเป็นผู้ดำเนินการทุกอย่างเองทั้งหมด

ไม่มีบริการครบวงจร ทางเจ้าของบ้านต้องเป็นผู้ดำเนินการทุกอย่างเองทั้งหมด

มีบริการครบวงจร เริ่มจาก การเขียนแบบ, การตีราคา, งานก่อสร้าง, การขออนุญาตการก่อสร้าง, การควบคุมงาน

7. การเปลี่ยนแปลงสเปก

สามารถทำได้

สามารถทำได้

สามารถทำได้ และเป็นไปตามหลักวิศวกรรม

8. วัสดุในการก่อสร้าง

ขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้าน

วัสดุการก่อสร้างเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงแต่เจ้าของบ้านต้องมีการตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อตกลง เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ผู้รับเหมารายย่อยจะเปลี่ยนแปลงวัสดุเพื่อทำให้ต้นทุนถูกลง

วัสดุการก่อสร้างเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง และได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

 

 

2. ขั้นตอนในการก่อสร้างบ้าน


ขั้นตอนการก่อสร้างบ้านสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. เจ้าของบ้านหาที่ดินสำหรับปลูกบ้าน

2. การเขียนแบบบ้านให้เป็นไปตามความต้องการของเจ้าของบ้าน และต้องมีการอนุมัติแบบจากเจ้าของบ้านให้เป็นที่เรียบร้อยก่อน

3. การขออนุญาตปลูกสร้างบ้านกับทางที่ดินในแต่ละเขต โดยแบบบ้านที่ยื่นขอนั้น จะต้องมีวิศวกรเซ็นรับรองแบบ

4. การหาผู้รับจ้างในการก่อสร้าง และตกลงราคาให้เรียบร้อย

5. ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ และควบคุมงานโดยวิศวกร

6. รับส่งมอบบ้าน การรับส่งมอบบ้านนั้นทางเจ้าของบ้านต้องตรวจสอบให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนว่า ทุกอย่างเป็นไปตามความต้องการของเจ้าของบ้านและงานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย

7. การขอบ้านเลขที่ มิเตอร์ไฟ มิเตอร์ประปา และโทรศัพท์dot
แบบบ้าน
dot
bulletAPOSTACIA
bulletARUNDINA
bulletCHICHATHIP
bulletCHICHATORN
bulletDRYMODA
bulletERIA
bulletEUROSIA
bulletIONE
bulletLIDIA
bulletMALAXIS
bulletNERVILIA
bulletPANISIA
bulletSUNIPIA
bulletTAINIA
bulletTHUNIA
bulletVANDA
bulletVANICIA
dot
โทรปรึกษาฟรี
dot
bulletHot line
dot
สาระน่ารู้ในการสร้างบ้าน
dot
bulletรายการ "พบช่าง"
dot
Webboard
dot
bulletกระดาน ถาม - ตอบ
dot
Newsletter

dot
dot
Links
dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท ชนาวิวรรธน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 75/10 หมู่4 ถนนสวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร. 0-2158-7061, 08-5089-5328